Spoor

Het Nederlandse spoorwegnet is drukbereden, kent vele stakeholders en ligt vanuit de politiek en de media vaak onder een vergrootglas. Dit geeft niet alleen uitdagingen in de operatie en het beheer en onderhoud van het spoor, maar vergt ook zorgvuldige afwegingen bij de aanleg van nieuwe spoorinfrastructuur. Hoe minimaliseer je de verstoringen tijdens aanleg en beheer? Hoe borg je dat  projecten veilig, binnen de eisen vanuit de omgeving en binnen budget plaatsvinden? Welke contractvorm kies je en hoe beheers je de risico’s? Hoe kom je tot een betrouwbaar projectportfolio?

 

Horvat & Partners kent via haar opdrachten de spoorsector in al haar facetten. Bijvoorbeeld via veiligheidsanalyses, beheersing van grote projecten en programma’s, advies over asset management, governance en budgetteringsvraagstukken, (technische) risicoanalyses, etc. Vanuit deze opdrachten hebben we een goed beeld van de veelzijdigheid van uitdagingen waar de spoorsector voor staat en betrekken die ervaring in onze opdrachten.