Orson Tieleman

“Bij Horvat help ik onze opdrachtgevers inzicht te geven in complexe en non-routine vraagstukken, meestal op kritieke (besluit)momenten in het project en met een groot belang voor de opdrachtgever. Mijn ervaring stelt me in staat concrete adviezen te geven over zowel het lopende project als kaders voor toekomstige projecten. Op die manier heb ik de laatste jaren kunnen bijdragen aan spraakmakende infrastructuurprojecten als Ring Utrecht, Zuidasdok en de Afsluitdijk.”

 

Orson heeft zijn master cum laude afgerond en is daarna naast zijn werk bij Horvat & Partners gepromoveerd op het gebied van waterbouwkunde aan de TU Delft. In zijn promotieonderzoek heeft hij een nieuwe ontwerpmethodiek ontwikkeld voor golfklappen op waterkerende schuiven, die is toegepast bij de versterking van de Afsluitdijk. Orson is analytisch sterk, nauwkeurig en resultaatgericht. Bij Horvat & Partners heeft hij gewerkt aan diverse technisch inhoudelijke adviezen en toetsen op financiële prognoses, planning en aanbestedingsdossiers en risicoprofielen van civieltechnische projecten.