Advies

Wat is het risicoprofiel van een project? Hoe kunnen we dat het beste beheersen? Hoe richten we de governance hiervoor optimaal in? Dit is een greep uit de onderwerpen waar we regelmatig advies over geven. Waar van toepassing, voeren we inhoudelijke onderzoeken uit als basis voor ons advies. Dat kan gaan om risicoanalyses, probabilistische analyses of gevoeligheidsanalyses op het gebied van projectbeheersing, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, samenwerking en strategie.

 

Vanuit ons onafhankelijk profiel worden we ook gevraagd om te bemiddelen in contractuele geschillen tussen opdrachtgevende overheden en opdrachtnemers en om te adviseren in samenwerkingsovereenkomsten.