Onderzoek overstromingsrisico Reactor Petten

Horvat & Partners heeft in opdracht van NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) onderzoek gedaan het overstromingsrisico van de reactor van Petten. Naar aanleiding van de stress test op Europese kerncentrales is behoefte ontstaan om ook voor de reactor van Petten inzichtelijk te krijgen hoe groot het risico van overstroming van de reactor is.

De reactor ligt in het duingebied ter hoogte van Petten, Noord-Holland. Horvat & Partners heeft de relevante scenario’s van bedreiging van de reactor door overstroming in kaart gebracht en van elk scenario de kansen gekwantificeerd en de mogelijke gevolgen beschreven. We bouwen hierbij voort op de ervaring die we eerder hebben opgebouwd bij ons onderzoek naar het overstromingsrisico van de kerncentrale van Borssele.