Incidentonderzoek Schipholspoortunnel

Naar aanleiding van brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel en de verstoring van het treinverkeer daardoor, heeft Horvat & Partners in opdracht van ProRail en NS een onderzoek uitgevoerd naar de recente incidenten in de Schipholspoortunnel. 

 

Het onderzoek heeft betrekking op de (achterliggende) oorzaken van de verschillende brand- en rookmeldingen in de Schipholspoortunnel, de impact voor de reizigers en de reeds genomen maatregelen in techniek (materieel en infrastructuur, inclusief installaties), procedures (o.a. calamiteitenafhandeling) en organisatie (o.a. opleiding, training en oefening). 

 

De werkzaamheden van Horvat & Partners hebben geresulteerd in een rapportage met bevindingen en aanbevelingen voor het nemen van aanvullende maatregelen om het aantal brand- en rookmeldingen te beperken en de effecten van een brand- of rookmelding in de Schipholspoortunnel op de hinder voor de reizigers te verkleinen zonder dat er concessies worden gedaan aan de veiligheid. Deze rapportage is door de Staatsecretaris gebruikt om de Tweede Kamer te informeren.