Audits

Wordt een project binnen de beoogde tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd? Voldoen we aan de gestelde norm? Leidt ons plan tot het gewenste resultaat? Allemaal vragen die ons regelmatig gesteld worden als onderwerp voor audits. Onze audits, second opinions of reviews zijn een beproefde methode om in korte tijd onafhankelijk vast te stellen hoe uw project, programma of lijnorganisatie ervoor staat. Samen met u stellen we vooraf het referentiekader voor de audit vast. Dit kan een norm, best practice binnen uw organisatie, of expert judgement op basis van onze ervaringen bij andere projecten zijn. De audit geeft u inzicht in de stand van zaken en biedt u concrete aanknopingspunten voor verbetering.

 

We voeren regelmatig audits uit ter ondersteuning van besluitvorming bij mijlpalen in projecten, zoals rond uitvoeringsbesluiten en rond de overgang van de aanleg naar de beheerfase. Te denken valt dan aan de beoordeling van ontwerpen, ramingen, risicodossiers, en planningen. Onze beoordeling begint bij een goed begrip van de inhoud. Dit draagt bij aan conclusies die herleidbaar zijn tot die inhoud en draagvlak en herkenbaarheid bij de betrokkenen. Waar de multidisciplinaire aard van een onderwerp vraagt om aanvullende expertise, maken wij gebruik van een netwerk aan experts zoals materiedeskundigen, ervaren kostenramers en planners uit de relevante disciplines.