Second opinion raming uitbreiding metro Amsterdam

Het aantal OV reizigers tussen Amsterdam CS en Schiphol/Hoofddorp is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naar verwachting zal dit volume onder meer als gevolg de toekomstige groei van de westkant van Amsterdam de komende jaren dusdanig verder stijgen dat capaciteitsuitbreiding van de huidige infrastructuur nodig is. Om deze reden wordt onder andere gekeken naar de aanleg van een directe lightrailverbinding van Amsterdam CS naar Schiphol/Hoofddorp. Tevens wordt gekeken naar het verbinden van de metrostations Isolatorweg en Amsterdam CS. Hiermee wordt een ringlijn gevormd die meer mogelijkheden biedt om toekomstige reizigersintensiteiten op het metronetwerk op te kunnen vangen.

 

Gemeente Amsterdam onderzoekt samen met Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, KLM, ProRail en NS hoe deze mogelijke uitbreiding van het metronetwerk eruit zou kunnen komen te zien. Gemeente Amsterdam heeft namens deze 7 partijen als eerste verkenning een globale kostenverkenning opgezet van de in totaal vijftien (sub)varianten van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de Ringlijn. Horvat & Partners heeft de gebruikte systematiek voor het opzetten van de concept ramingen beoordeeld en een oordeel gegeven over de betrouwbaarheid van de geraamde kosten, gezien de complexiteit en fase van het project.

 

We hebben deze beoordeling uitgevoerd op basis van de kennis en ervaring van onze adviseurs op het gebied van investeringskosten voor bijzondere infrastructurele projecten. Het resultaat van de beoordeling was een rapport met conclusies ten aanzien van de betrouwbaarheid van de gehanteerde methode en de kostenraming, en aanbevelingen om deze te verbeteren. Het rapport droeg daarmee bij aan een verbeterde vergelijkbaarheid met andere infrastructurele oplossingen voor het capaciteitsprobleem zoals heavy rail en betrouwbaardere beslisinformatie voor bestuurders.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten