Rechtmatigheid van betaling Kleinschalig Onderhoud ProRail

ProRail moet jaarlijks de rechtmatigheid van betaling voor het Kleinschalig Onderhoud vaststellen. Dit moet op grond van de subsidievoorwaarden van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om aan deze eis te kunnen voldoen is begin 2008 een project gestart om de rechtmatigheid van betaling van KO voor 2007 vast te stellen en aan te tonen. Ook moest een methodiek worden ontwikkeld waarmee in 2008 op een systematische en structurele basis de rechtmatigheid van betaling voor KO kan worden geborgd en aangetoond.

 

Horvat & Partners heeft het dossier waarmee de rechtmatigheid van betaling kan worden aangetoond helpen opstellen en een onafhankelijke review uitgevoerd op de eindconclusie van ProRail. Horvat & Partners heeft in opdracht van ProRail geleerde lessen geformuleerd die dienen als aanzet voor het uitvoeren van verbeteringen die nodig zijn om te zorgen dat ook in de toekomst de rechtmatigheid van uitgaven kan worden aangetoond.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten