Quick Scan Verbeterplan IC Direct

In de periode 2015/2016 waren de prestaties van de Intercity Direct op de HLS-corridor beneden verwachting. Ruim 10% van de IC Direct ritten viel uit, waarvan circa een kwart door infrastructuur gerelateerde storingen. ProRail en NS hebben hierop verbeterplannen opgesteld met doelstellingen voor verbetering, een oorzaakanalyse van de opgetreden uitval en maatregelen voor verbetering met de verwachte effecten.

 

In opdracht van ProRail heeft Horvat & Partners een quick scan uitgevoerd op zijn Verbeterplan. De quick scan beoordeelde de plausibiliteit, compleetheid en degelijkheid van de oorzaakanalyse en van de in het concept Verbeterplan beschreven verbetermaatregelen en de effecten daarvan. Daarnaast deed de quick scan suggesties voor verbetering. Met onze bevindingen en suggesties hebben wij een bijdrage geleverd voor de verbetering van de prestaties van de IC Direct op de HSL Zuid.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten