Over ons

Horvat & Partners zet zich in voor perfect lopende infraprojecten en -organisaties. Wij geven dit vorm door publieke opdrachtgevers in de infrastructuursector met audits, evaluaties en advies te ondersteunen beoogde resultaten te behalen. 

Relevantie, begrijpelijkheid, onderbouwing en toon van ons werk zijn daarbij voor ons de belangrijkste kwaliteitscriteria. Ook geloven we dat we vanuit inhoudelijke doorgronding van onze opdrachten, betere audits en adviezen kunnen leveren. Om die reden hebben onze adviseurs een gedegen technische achtergrond en veel ervaring in de infrastructuursector. Waar we vinden dat we aanvullende expertise nodig hebben, bogen wij op een uitgebreid netwerk van externe experts die ons team ad hoc kunnen versterken, zoals juristen, kostendeskundigen en veiligheidsdeskundigen, die als autoriteit op hun vakgebied worden beschouwd. Dit maakt dat we onze kwaliteitsstandaard over de volledige breedte van de infrastructuur kunnen waarmaken.

Waarom Horvat?
Horvat & Partners is onafhankelijk

Om objectief en scherp te kunnen adviseren, vinden wij het belangrijk om volledig onafhankelijk te zijn. Daarom werken wij niet voor opdrachtnemende partijen zoals aannemers, en detacheren we alleen medewerkers als we zeker zijn dat dit onze onafhankelijkheid niet aantast. Ten slotte zijn we zelfstandig; de aandelen van Horvat & Partners zijn in bezit van onze medewerkers. Hierdoor hebben we geen belang bij de uitkomsten van ons werk.

Horvat & Partners is deskundig

Onze consultants hebben een relevante (veelal civiel)technische opleiding. Hierdoor zijn wij in staat om snel de context van de vaak niet-routinematige vragen te doorgronden en daarover te adviseren. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk van externe experts dat ons team ad hoc kan versterken, van kostendeskundigen tot juristen.

Horvat & Partners is ervaren

We hebben ruim 25 jaar ervaring in de infrastructuur, en zijn betrokken geweest bij alle grote uitvoeringsprojecten in Nederland, zoals de Betuweroute en HSL-Zuid, Noord/Zuidlijn, SAA, ZuidAs, Afsluitdijk, Ring Utrecht, Spoorzone Delft, de 2e Coentunnel, de renovatie van de Amsterdamse wegtunnels en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierdoor kunnen we de geleerde lessen uit deze projecten snel van de ene organisatie naar de andere overbrengen.

Horvat & Partners is interdisciplinair

Wij ondersteunen opdrachtgevende partijen over de volledige breedte van de infrastructuursector:  van wegen- tot waterbouw en van utiliteitsbouw tot spoor en tunnels. Maar ook van technisch ontwerp tot projectbeheersing en contractmanagement. En van planvormingsfase, via realisatie, tot en met beheer. Dit stelt ons in staat analyses en oplossingen aan te reiken die recht doen aan het interdisciplinaire karakter van uitdagingen in deze sector.

Horvat & Partners is onderbouwd

De onderbouwing van onze toetsen en adviezen staat centraal in onze werkwijze. Dit betekent dat onze conclusies helder en herleidbaar volgen uit onze analyse.