Evaluaties

Evaluaties sluiten de plan, do, check, act cyclus en vormen een krachtig instrument om te leren en waar nodig bij te sturen. In onze evaluaties achterhalen we de grondoorzaken om tot de kern van leerervaringen te komen: wat ging er goed en fout en waarom? Het achterhalen van deze grondoorzaken geeft inzichten en de mogelijkheid om maatregelen te nemen die de kern van een probleem raken en structurele verbetering in gang zetten. Ook dient het om de reikwijdte van oorzaken vast te stellen; zijn er nog andere processen binnen onze organisatie of projecten binnen het portfolio waar zich potentieel hetzelfde probleem voordoet? Daarnaast helpen deze evaluaties om juist de dingen die al goed gaan binnen bepaalde processen of projecten gemeengoed te maken voor de hele organisatie. Door ze te identificeren en bijvoorbeeld op te nemen in handreikingen voor andere projecten.

 

Evaluaties die we hebben uitgevoerd gaan over: project- en portfoliomanagement, de effectiviteit van beleid en wet- en regelgeving, de implementatie van verandertrajecten, aanbestedingsprocedures, en incidenten en ongevallen.