De gehele breedte van de
infrastructuursector

Op welke gebieden

Wij ondersteunen opdrachtgevende partijen over de volledige breedte van de infrastructuursector:  van wegen- tot waterbouw en van utiliteitsbouw tot spoor en tunnels. Maar ook van technisch ontwerp tot projectbeheersing en contractmanagement. En van beleid, via verkenning, planvorming en realisatie, tot en met beheer. Dit stelt ons in staat analyses en oplossingen aan te reiken die recht doen aan het interdisciplinaire karakter van uitdagingen in deze sector. Wij kunnen daardoor bijvoorbeeld best practices uit het ene gebied of project toepassen in het andere. Vanuit deze expertise hebben we de afgelopen twintig jaar de grootste infrastructuurprojecten in Nederland mogen ondersteunen en werken we voor ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, onderzoeksraden, rekenkamercommissies en (semi-) overheidsbedrijven zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Nederlandse Spoorwegen, en (lucht)havens.

news

Water

Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de strijd tegen het water, maar ook als het gaat om het benutten van water, bijvoorbeeld als vaarweg... (lees verder)

news

Spoor

Het Nederlandse spoorwegnet is drukbereden, kent vele stakeholders en ligt vanuit de politiek en de media vaak onder een vergrootglas. Dit geeft niet alleen uitdagingen... (lees verder)

news

Weg

Het Nederlandse snelwegennet is een zorgvuldig uitgebalanceerd netwerk, dat dagelijks een cruciale schakel vormt in de mobiliteit van Nederland. Verstoringen in... (lees verder)

news

Tunnels

Tunnels zijn een belangrijke schakel in zowel het Nederlandse wegen- als spoorwegennet. Tunnels vormen niet alleen een kruising van verschillende netwerken (spoor,... (lees verder)

news

Veiligheid

In een dicht bebouwd land waar wonen, transport en industrie in elkaars invloedssfeer liggen, stelt  Nederland eisen om deze functies veilig ten opzichte van... (lees verder)