Tunnels

Tunnels zijn een belangrijke schakel in zowel het Nederlandse wegen- als spoorwegennet. Naast dat het typisch een plek is waar verschillende netwerken elkaar kruisen (spoor, weg en water), ‘kruisen’ ook veel disciplines elkaar hier zoals civiel, werktuigbouw en elektrotechniek. Tegelijk eisen we in Nederland hoge prestaties aan deze tunnels ten aanzien van veiligheid: aantoonbare veiligheid. De combinatie van deze disciplines en de hoge eisen die we  in Nederland aan tunnels stellen, maakt de aanleg of renovatie van tunnels uitdagend. Daarbij zijn dit vaak grote projecten die vraagstukken kennen ten aanzien van aanbesteding en financiering, contractering en samenwerking, en projectbeheersing.

 

Horvat & Partners kent de complexiteit van tunnels en de uitdagingen waar die publieke opdrachtgevers voor stelt. We ondersteunen onze klanten onder andere met analyses ten aanzien van veiligheid, raming en prognoses, planningen, compliance, QRA’s, etc.