Audit Committee Tunnelprojecten Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) heeft in 2011 de Auditcommittee Tunnelprogramma (AC) ingesteld voor het beoordelen van de grote, complexe en risicovolle tunnelprojecten van Rijkswaterstaat (waaronder de A2 Maastricht, tunnel Nijverdal en de 2e Coentunnel). 

 

In opdracht van DI voert Horvat & Partners sinds 2011 periodiek audits uit op de tunnelprojecten. De doelstelling van elke audit is het verkrijgen van overzicht in de mate waarin de projectorganisatie gesteld staat om het project binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden (tijd, geld en kwaliteit) te realiseren en daarnaast inzicht te krijgen in de sturing vanuit de RWS-geledingen van dit samenwerkingsproject