Onderzoek borging van veiligheid Groene Hart Tunnel

In opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiderdorp, Veiligheidsregio Hollands Midden, ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben we een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de Groene Hart Tunnel in relatie tot de inzet van de zogeheten HST-Prio treinen. Het openbaar vervoer op de hogesnelheidslijn (HSL Zuid) tussen Amsterdam en Parijs zou worden uitgevoerd door de Italiaanse V250 (Fyra) treinen. Na voortdurende problemen met het productieproces van deze treinen, besloot de NS de bestelling bij de fabrikant in juni 2014 te annuleren.

 

Als alternatief voor de V250 treinen zet NS HST-Prio treinen in, die zijn aangepast voor reizigersvervoer op de HSL Zuid. Deze treinen waren echter niet beoogd bij de aanleg van de tunnel en het opstellen van het beveiligingsconcept van de HSL Zuid en de Groene Hart Tunnel in het bijzonder. Bij de betrokken partijen bestonden verschillende beelden over hoe de veiligheid in deze situatie geborgd was. Om te verifiëren of de veiligheid ook met de inzet van deze aangepaste treinen geborgd is, heeft Horvat & Partners onderzocht of het gebruik van de treinen past binnen de eisen van het beveiligingsconcept. 

 

Verder hebben we de complexe constellatie van de betrokken partijen (gemeenten, NS Hispeed, ProRail, veiligheidsregio, ministerie van IenM en ILT) in beeld gebracht en hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot veiligheid helder uiteengezet. We hebben uitgezocht hoe deze partijen samen veiligheid zouden moeten borgen, en wie waar toezicht op moet houden. Ook hebben we concrete aanbevelingen gedaan voor betere samenwerking. In een plenaire sessie met alle partijen hebben we onze bevindingen gepresenteerd, en zijn aan onze aanbevelingen direct acties gekoppeld die bij de betrokken partijen zijn belegd.

 

Betrokken partijen hebben aangegeven dat de sessie en het onderzoek rust en vertrouwen in een onduidelijke situatie hebben gebracht. Men kan op constructieve wijze doorgaan met het borgen van de veiligheid van de tunnel.