Onderzoek instorting parkeergarage Eindhoven Airport

Op 27 mei 2017 stortte de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Na de instorting hebben aannemer BAM en opdrachtgever Eindhoven Airport onderzoeken laten uitvoeren naar de technische oorzaak van de instorting. Naar aanleiding van de uitkomst van die twee onderzoeken, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten een eigen onderzoek uit te voeren naar de instorting. Horvat & Partners heeft de Onderzoeksraad bij dit onderzoek ondersteund door de (mogelijk) technische en organisatorische oorzaken van de instorting te onderzoeken.

 

Bij het onderzoek naar de technische oorzaken hebben we naaste de eerdere analyses ook de informatie uit het puin en de sloop van de parkeergarage betrokken om het geïdentificeerde faalmechanisme verder te verifiëren. Daarnaast hebben we in detail factoren onderzocht die van invloed zijn geweest op dit faalmechanisme. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar verschillen tussen ontwerp en uitvoering, het moment van ‘schrikken’ en ontkisten van de vloer, de omstandigheden tijdens het storten, de invloed van de stortnaden en de kwaliteit van het beton. Ook hebben we de kwetsbaarheid beoordeeld van de gekozen ontwerptoepassing waarbij de vloerplaten een kwartslag zijn gedraaid.

 

Hiernaast hebben we onderzocht of er organisatorische oorzaken zijn, die hebben bijgedragen aan de instorting van de parkeergarage. In de eerste plaats hebben we daarvoor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in kaart gebracht van de partijen die betrokken waren in het bouwproces van de parkeergarage. Daarnaast hebben we de invulling van deze verantwoordelijkheden vergeleken met de afspraken en gebruikelijke werkwijzen in de bouw.

 

Onze bijdragen aan het onderzoek zijn opgenomen in het rapport van de Onderzoeksraad dat in oktober 2018 is gepubliceerd.