Advies Kwaliteitsmanagementsysteem Wettelijk Toetsintrumentarium

In opdracht van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu wordt voor elke landelijke toetsronde het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) voor het toetsen van primaire waterkeringen vastgesteld. Ter verbetering van deze voorschriften voert Deltares onderzoeken uit naar de sterkte van waterkeringen en de belastingen die daarop in werken (SBW). De daaruit voortvloeiende wijzigingen voert Deltares door in het wettelijk toetsinstrumentarium. Hiermee heeft zij (naast Rijkswaterstaat) een belangrijke rol in de kwaliteitsborging van deze producten. 

 

Recent is de contractuele relatie tussen Deltares en Rijkswaterstaat gewijzigd en is de mogelijkheid ontstaan om geleidelijk over te gaan op Systeemgerichte Contractbeheersing gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem van Deltares in lijn met het huidige Rijkswaterstaatbeleid. 

 

Horvat & Partners heeft de verantwoordelijke programmamanager geadviseerd ten aanzien van de invulling van de kwaliteitsborging, waaronder met name de kwaliteitscontrole van de producten, gebruik makende van de bij de vorige toetsronde opgedane leerervaringen.