Onafhankelijk onderzoek Heuvelproces Kijfhoek

Medio 2011 werd door Keyrail en ProRail besloten het heuvelproces voor gevaarlijke stoffen te staken op Kijfhoek, het grootste emplacement voor goederen in Nederland. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een incident met een brandende wagon. Dit besluit werd genomen op basis van een risicoanalyse, waaruit bleek dat er teveel wagons met een te hoge snelheid de laatste rem van het heuvelsysteem verlieten. Keyrail en ProRail besloten om vanuit het gezamenlijke belang met alle betrokken partijen een integrale verbeteraanpak te ontwikkelen.

 

Horvat & Partners leverde de onderbouwing voor de verbeteraanpak. We analyseerden het huidige heuvelproces (de techniek, de processen en procedures, de organisatie en de veiligheidscultuur). Het doel was om het realiseren van een beheersbaar heuvelproces, op zo kort mogelijke termijn, tegen zo laag mogelijke kosten en volgens de gestelde milieu- en veiligheidseisen. Als resultaat van het onderzoek is een set verbetermaatregelen opgesteld. Tevens is onderbouwd dat met deze verbetermaatregelen aan de relevante wetgeving wordt voldaan. Het onderzoek bood ProRail, Keyrail, en de inspectie Leefomgeving en Transport voldoende onderbouwing om het heuvelproces weer op te starten.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten