Second opinion raming Meteren-Boxtel

Het programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS) heeft als doel om op de drukste trajecten van het landelijk spoornetwerk te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomstvaste routering van het goederenvervoer met een zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Tussen de grote steden komt een ‘metroachtige’ spoorverbinding waarbij reizigers iedere tien minuten kunnen opstappen op een intercity of sprinter. Op een groot aantal spoortrajecten wordt de infrastructuur aangepast om dat te realiseren. Zo ook op het traject tussen Meteren en Boxtel op de corridor Amsterdam-Eindhoven.

 

Het project PHS Meteren-Boxtel bestaat onder andere uit: i) het realiseren van een vierde spoor tussen ’s Hertogenbosch en Vught, ii) een verdiepte ligging van het spoor en station bij Vught, en iii) een nieuwe verbindingsboog tussen de Betuweroute en het spoortraject van Utrecht richting ’s-Hertogenbosch. Door het verdiepte spoor in Vught verdwijnt een drietal spoorwegovergangen. Het verkeer kan daardoor veiliger het spoor passeren en Vught wordt beter bereikbaar.

 

Het project staat op het punt om de markt te gaan benaderen; om de MIRT-3 projectbeslissing te nemen. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarbij voldoende zekerheid dat ze een goed beeld van de kosten voor dit project hebben. Om die reden heeft ProRail Horvat & Partners gevraagd de betrouwbaarheid van de kostenraming van het project te beoordelen. Hiervoor hebben wij ons eerst verdiept in de scope van het project, het ontwerp en de gemaakte afspraken met de omgeving om inzicht te krijgen in waar belangrijke risico’s liggen. Vervolgens hebben we beoordeeld of deze scope en risico’s correct, volledig, en in voldoende detail in de raming zijn opgenomen. Dit is inclusief of de hoogte van prijzen en opslagpercentages, en de risicoreservering (benoemd en onbenoemd) passend zijn gezien de fase en complexiteit van het project.

 

We hebben onze bevindingen beschreven in een rapport met conclusies ten aanzien van de betrouwbaarheid van de kostenraming en een aantal aanbevelingen om deze te verbeteren. Het rapport draagt daarmee bij aan betrouwbaardere beslisinformatie voor bestuurders.

 

 

Meer informatie over het project is te vinden op de website van ProRail.

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten