Toets contractdossier Keersluis Limmel

Het Julianakanaal is een belangrijke vaarroute tussen Limmel (bij Maastricht) en Maasbracht. Door verruiming en verdieping van het kanaal kunnen in de toekomst ook de grotere binnenvaartschepen op dit traject varen. Om deze grotere schepen ook toegang te geven tot het Julianakanaal, wordt de sluis Limmel vervangen door een keersluis. Het project is aanbesteed in de vorm van een DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain). Bij een DBFM-contrant is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Keersluis Limmel vormde hiermee het eerste 'natte' DBFM contract. Een uitdaging hierbij is dat een van de belangrijkste eisen aan dergelijke kunstwerken het voldoen aan een overschrijdingskans is, terwijl het risico op niet voldoen hieraan niet volledig bij de markt gelegd kan worden.

 

Horvat & Partners heeft in opdracht van Rijkswaterstaat GPO een toets uitgevoerd op het concept contract. Onderdeel van dit contract was een faalkansmodel dat ten grondslag lag aan de wijze waarop Rijkswaterstaat de gegadigden zou beoordelen op het gebied van waterveiligheid en de wijze waarop Rijkswaterstaat de gegadigden uitdaagde aanbiedingen te doen die zo optimaal mogelijk in de wensen van Rijkswaterstaat voorzagen.