Evaluatie CE-onderzoek haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) voert een project uit genaamd ‘Herontwikkeling Nijmegenstraat’ om een nieuwe kademuur bij Pier 2 in de Waalhaven te realiseren. Onderdeel van dit project is het afgraven van een bestaand talud. Deze graafwerkzaamheden vinden plaats in zogenaamd verdacht gebied; een zone waar zich potentieel niet-gesprongen explosieven (CE) in bevinden. Voor aanvang van dergelijke werkzaamheden dient onderzocht te worden of dergelijke CE zich hier daadwerkelijk bevinden. De kosten en de planning van dit CE-opsporingsonderzoek zijn ruim hoger uitgevallen dan initieel verwacht. Dit is bij andere CE-opsporingsonderzoeken in de haven eerder voorgekomen.

 

HbR wil daarom graag inzicht krijgen in: 1) de oorzaken van de kostenstijging en vertraging van het CE-opsporingsonderzoek bij het project ‘Herontwikkeling Nijmegenstraat’, 2) de stakeholders die deze oorzaken het beste kunnen beïnvloeden en 3) mogelijke verbetermaatregelen om dit voor andere projecten te voorkomen. Het achterhalen van deze oorzaken is onder andere van belang omdat CE-opsporingsonderzoek mede vanuit het Rijk gefinancierd wordt en de kosten van dergelijk onderzoek t.a.v. rechtmatigheid verantwoord dienen te worden. HbR heeft Horvat & Partners gevraagd in dit kader een evaluatie uit te voeren van het CE-opsporingsonderzoek bij het project ‘Herontwikkeling Nijmegenstraat’.

 

Ten eerste hebben we onderzocht of de opgetreden kosten en benodigde uitvoeringstijd representatief waren voor dergelijk werk of dat hier sprake was van een ongebruikelijke overschrijding. Ten tweede hebben we onderzocht wat de onderliggende oorzaken waren van de overschrijdingen in kosten en tijd. Deze analyses hebben geleid tot aanbevelingen om risico’s op overschrijdingen bij CE-opsporingsonderzoeken te verkleinen op het gebied van: projectmanagement, contractering, toezicht, omgevingsmanagement, technisch management en CE-meetmethoden.