Ontwerpkader Keren Hoogwater Afsluitdijk

De Afsluitdijk dateert uit 1932 en moet worden versterkt. Hierbij wordt onder meer de dijk over de hele lengte overslagbestendig gemaakt, worden de spuisluizen versterkt en worden keersluizen voor de bestaande schutsluizen aangelegd. Daarnaast worden pompen geplaatst in of achter de bestaande spuikokers of in de tusseneilanden tussen de spuisluizen. Een belangrijke functie van de Afsluitdijk is de functie Keren Hoogwater (KHW).

 

In opdracht van het project hebben wij een ontwerpkader opgesteld voor de functie KHW van de Afsluitdijk. Dit ontwerpkader bevat een systematische afleiding van de eisen aan de functie KHW voor de vraagspecificatie van het contract. Hiertoe hebben wij, langs de structuur van de foutenboom van de waterkering, een analyse gemaakt van de verschillende faalmechanismen voor de verschillende waterkerende objecten in de Afsluitdijk en de raakvlakken daartussen. Op deze manier hebben wij eisen gesteld aan bijvoorbeeld de hoogte, de sterkte en stabiliteit van de waterkering en faalkanseisen voor sluiting van de waterkerende kunstwerken. Nevendoel van de opdracht was het identificeren van aandachtspunten, risico’s en kansen voor het project.