Advies waterveiligheid Blankenburgtunnel

Om de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te verbeteren is de minister van Infrastructuur en Milieu voornemens de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) aan te leggen, een verbinding tussen de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam en de A20 Westland/Haaglanden. De NWO kruist de Nieuwe Waterweg middels de Blankenburgtunnel. Deze tunnel kruist aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg de Maassluissedijk; een primaire waterkering die onderdeel is van dijkring 14: Zuid-Holland.

 

Het maaiveld in de polder direct achter de waterkering van dijkring 14 ligt lager dan de buitenwaterstand. Het huidige ontwerp van de Blankenbergtunnel bevat daarom een kanteldijk ter hoogte van de doorkruising van de Maassluissedijk, die moet voorkomen dat bij het bezwijken van de tunnel dijkring 14 overstroomt. De kanteldijk heeft echter belangrijke nadelen voor o.a. inpassing en kosten.

 

In opdracht van de projectorganisatie NWO heeft Horvat & Partners onderzoek gedaan naar de kansrijkheid van alternatieven voor de kanteldijk waarbij is onderzocht i) welke ruimte de (huidige en de verwachte toekomstige) wet- en regelgeving op het gebied van waterveiligheid biedt, ii) welke mogelijke alternatieven voor een kanteldijk er zijn en iii) wat het risicoprofiel t.a.v. waterveiligheid van alternatieven voor de kanteldijk is.