Projectoverstijgende verkenning Voorlanden

Een voorland is het stuk land tussen een dijk en het water (een rivier of zee), dat in Nederland in allerlei vormen voorkomt. Bijvoorbeeld de uiterwaarden in het rivierengebied. Voorland heeft tal van functies voor natuur, industrie, wonen, landbouw en recreatie. Voorland levert vaak ook een bijdrage aan de waterkerende functie door het reduceren van belastingen en het verhogen van de sterkte.

 

Toch wordt deze bijdrage van voorlanden niet altijd meegenomen bij de wettelijke toetsing van waterkeringen of het ontwerp van dijk(versterking)en. Dit komt onder meer door onzekerheid over de toekomstige staat van het voorland, de confrontatie met andere functies en belangen en de zeggenschap over het voorland. Omdat de bijdrage van voorlanden veelal niet wordt meegenomen, worden waterkeringen soms onnodig afgekeurd of dijkversterkingen onnodig zwaar uitgevoerd. Met alle kosten van dien.

 

In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV) heeft Horvat & Partners een Handreiking Voorland opgesteld, samen met medewerkers van HHSK, HKV en andere bureaus. Het doel van de Handreiking is dat alle waterkeringbeheerders het effect van het voorland gaan meenemen in beoordeling, versterking en beheer, zodat onnodige kosten van versterking worden voorkomen.

 

Om een zo goed mogelijk op de praktijk aansluitende handreiking op te stellen, zijn we met een groot aantal waterkeringbeheerders in gesprek gegaan: tegen welke knelpunten lopen zij in de praktijk aan, wat belemmert hen in het meenemen van het voorland? Maar ook: hoe gaan waterkeringbeheerders hier in de praktijk mee om; welke oplossingen hebben zij hiervoor bedacht? Vanuit de POV hebben wij daarnaast lopende projecten geadviseerd over hoe zij om kunnen gaan met knelpunten.

 

Het resultaat is een Handreiking die een duidelijk handelingsperspectief biedt voor waterkeringbeheerders, aangeeft hoe deze het effect van het voorland mee kunnen nemen. De Handreiking gaat in op aspecten als techniek, beheer, juridische borging, financiën en afweging tussen en meekoppelen van belangen. Dit is niet alleen theorie. De Handreiking bevat namelijk tal van voorbeelden die laten zien hoe waterkeringbeheerders de theorie van de Handreiking al in de praktijk hebben gebracht. Hoe zij het effect van voorland hebben meegenomen en hoe zij zijn omgegaan met de genoemde aspecten.

 

De Handreiking Voorland is gelanceerd op 11 april 2019 op de Dijkwerksdag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.