Expertcommissie Zeetoegang IJmond

De Noordersluis bij IJmuiden bereikt naar verwachting in 2029 het einde van de technische levensduur. Daarnaast worden er tegenwoordig op bepaalde internationale scheepvaartroutes schepen ingezet die niet in de huidige sluis passen. Daarom bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe, grotere Zeesluis bij de ingang van het Noordzeekanaal. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van I&M, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Hiertoe hebben deze partijen onderlinge afspraken over de verdeling van kosten en risico's gemaakt.Namens de gemeente Amsterdam en het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam beoordeelt  Horvat & Partners op welke wijze Rijkswaterstaat de risico's voor de gemeente Amsterdam beperkt. In dit kader heeft Horvat & Partners de wijze waarop afspraken tussen de gemeente en I&M in het aanbestedingsdsossier zijn verwerkt beoordeeld. Ook heeft Horvat & Partners het selectieproces van gegadigden beoordeeld: de selectieprocedure en de toepassing van deze procedure in praktijk. Ten slotte heeft Horvat & Partners de invulling van de financiele afspraken tussen het Ministerie en de gemeente naar aanleiding van de gunning beoordeeld. Deze beoordeling omvatte onder andere een analyse van een daartoe opgesteld financieel model op juistheid, navolgbaarheid en onderbouwing. Ten behoeve van de onderbouwing heeft Horvat & Partners de opdrachtgeversrisico's na gunning beoordeeld.