Integrale toets eisenspecificatie Afsluitdijk

Om te voldoen aan de huidige waterveiligheidsnormen wordt de Afsluitdijk over de gehele lengte overslagbestendig gemaakt, worden de spuisluizen versterkt, en worden er keersluizen aangelegd voor de bestaande schutsluizen. Met het plaatsen van pompen in- of naast spuicomplex Den Oever wordt de  afvoercapaciteit vergroot om de huidige peildynamiek op het IJsselmeer ook in de toekomst te handhaven. Deze en andere topfuncties zoals het faciliteren van vismigratie en het laten passeren van scheepvaart, zijn door Rijkswaterstaat in het contractdossier vertaald naar een groot aantal eisen.

 

De projectorganisatie heeft ons gevraagd de eisenspecificatie inhoudelijk te toetsen. Wij hebben daarvoor de technische dossiers en de vertaling hiervan naar eisen beoordeeld.  Daarnaast speelden in deze toets ook de integraliteit en consistentie binnen het complexe eisennetwerk, en de vertaling van klanteisen, een belangrijke rol.