Audit Landelijk Meetnet Water

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten. 

 

In opdracht van RWS DID heeft Horvat & Partners een audit uitgevoerd op (de totstandkoming van) het LMW.  Deze audit had betrekking op de sturing en verantwoording, de organisatie en de kwaliteit van het LMW en heeft geresulteerd in inzicht in de benodigde verbetermaatregelen.