Advies risicoprofiel Ring Utrecht

De Ring Utrecht is een complex systeem met drie grote knooppunten, veel op- en afritten en weefvakken. Door de samenkomst van grote hoeveelheden doorgaand en regionaal verkeer en de vele weefbewegingen van het verkeer, staan hier vrijwel dagelijks files. Het project A27/A12 Ring Utrecht beoogt de doorstroming van  dit traject te verbeteren. Vanwege eisen uit de omgeving en een aantal karakteristieke constructies in het projectgebied kent het ontwerp relatief weinig vrijheidsgraden. Het aantonen van de haalbaarheid van het gekozen ontwerp is daarom niet vanzelfsprekend.

 

Om die reden heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om een advies te geven over het technische risicoprofiel van dit project. Hiervoor hebben wij een expertteam samengesteld met ruime ervaring in waterbouwkundige, grond-, en betonconstructies. Aan de hand van werksessies hebben wij samen met de projectorganisatie Ring Utrecht nog onbekende risico’s van de deelprojecten geïdentificeerd en beheersmaatregelen opgesteld. De integraliteit tussen de disciplines en de verschillende deelprojecten over het tracé bleek van groot belang voor het aantonen van de haalbaarheid van het ontwerp.