Second opinion risicoprofiel Aanpak Ring Zuid

De Zuidelijke Ringweg Groningen (A7/N7) is een autoweg die een cruciale functie vervult als onderdeel van zowel het stedelijke netwerk en de centrale zone van de stad Groningen als ook het regionale wegennet. Deze functies staan onder druk vanwege de toenemende verkeersintensiteiten.

 

De projectorganisatie van de Aanpak Ring Zuid heeft Horvat & Partners gevraagd een second opinion uit te voeren op het risicoprofiel van het project. Het achterliggende doel van de second opinion was het vergroten van de betrouwbaarheid en kwaliteit van het risicodossier, en het voorgestelde risicofonds en de beheersing daarvan. 

 

Horvat & Partners heeft binnen deze opdracht zowel de risico's ten aanzien van kosten als de risico's ten aanzien van tijd / vertraging beoordeeld. Vanuit haar expertise was Horvat & Partners in staat alle typen risico's te beoordelen: van technisch/ontwerp, organisatorisch, omgeving, contract, etc. Tijdens de beoordeling van dit risicodossier is onder andere gekeken naar de kwaliteit van het huidige risicodossier, eventuele aanvullende risico’s en punten waarop verbeteringen mogelijk zijn voor de betrokken organisatie.